Framtidens teknik redan idag
Företaget Fläkt Woods AB ser som sitt uppdrag att reformera Sveriges energipolitik genom tekniska innovationer. Med hjälp av smarta och energibesparande uppvärmningssystem och ventilationslösningar för bostäder, kontor, kommersiella lokaler och offentlig sektor hoppas de kunna bidra till en effektivare och energisnålare framtid. Så varför vänta med en omställning när det finns pengar att spara redan idag?
Det är ingen överdrift när någon påstår att Fläkt Woods AB är ett företag med långtgående traditioner. Företaget har funnits, om än i olika bolagskonstellationer, i mer än nittio år. Företagets regionchef Hans Forslöf som ansvarar för Stockholm och norrköpingsregionen har själv varit inom företaget sedan 1976. Han berättar att det hänt mycket kring utvecklingen av smartare energilösningar.
– På sjuttiotalet var det en framtidsvision att kunna erbjuda riktigt energisnål uppvärmnings- och ventilationssystem, men nu är vi där, berättar han.

Företagets verksamhet består av några olika segment, dels säljer de utrustning som används i lokaler för industriell produktion. Då handlar det ofta om lagervaror som fläktar eller tunnelventilationsprodukter. Men de säljer även energibesparande ventilationssystem till installatörer som arbetar ute vid byggarbetsplatser. Användningsområdet är stort då de kan användas för såväl enfamiljs- som flerfamiljshus, ofta går det även att anpassa dessa efter respektive lägenhets behov. Men även shoppingcenter, arenor och kontor använder företagets produkter. Därför är det viktigt för företagets produkter hamnar i blickfånget hos såväl byggherrar, tekniska konsulter som installatörer.
–De flesta aktörer känner till oss idag. Vi ligger dessutom i framkant när det gäller utveckling av nya smarta produkter, säger Hans.

Framtiden ser fortsatt ljus ut för företaget. I och med att det byggs många nya fastigheter med bostäder och kontor, miljonprogrammen behöver rustas upp och befintliga kontor byggas om kommer Fläkt Woods produkter vara fortsatt heta på marknaden.
– Det finns en enorm potential som ännu inte hunnit materialiseras. Se bara på Djurgårdsstaden som håller på att växa fram, där prioriteras en medveten miljösatsning genom energismarta lösningar, avslutar Hans.

Fläkt Woods AB

Bransch:
Ventilation

Telefon: 073 – 661 25 15


Email:
hans.forslof@flaktwoods.com

Hemsida:
www. flaktwoods.com

Adress:
Fläkt Woods AB
Fläktgatan 1
55302 Jönköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN